Iris Kindbehartiging

Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professional die kinderen met gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind, helpt het kind om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen, biedt een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij het kind leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.

http://www.kindbehartiger.nl

Wist je dat…?

Wist je dat veel kinderen het lastig vinden om met hun ouders over de scheiding te praten? Kinderen willen vanuit loyaliteit en liefde voor hun ouders niets liever dan dat het goed gaat met hun ouders. Vanuit het kinderlijke denken, kan een kind het idee hebben dat het schuld draagt, het problemen kan oplossen tussen ouders of ouders weer bij elkaar kan brengen. Het kind kan zich gaan aanpassen aan ouders, de eigen gevoelens verbergen om ouders te ontlasten of andere oneigenlijke (emotionele) taken op zich nemen.

De mogelijke gevolgen van een scheiding voor kinderen zijn onder andere afhankelijk van de leeftijdsfase (lees hier meer over de ‘gevolgen voor kinderen’ en ‘problemen bij scheiding ouders’ ):

 • Kleuter

  • Kan het gevoel hebben schuldig te zijn aan de scheiding.
  • Kan het vertrek van een ouder als persoonlijke afwijzing zien.
  • Gebruikt fantasie en magisch denken om verklaringen te vinden.
 • Jong basisschoolkind (6-8 jaar)

  • Kan zich zorgen maken om ouders, de ouders tevreden stellen en zich aanpassen aan ouders.
  • Kan zich identificeren met de ouder die het meest gezien wordt als slachtoffer.
 • Ouder basisschoolkind (9-11 jaar)

  • Gevoelens van verdriet, eenzaamheid of onbegrip.
  • Kan scheiding rationeel begrijpen, maar op emotioneel niveau is dit nog lastig voor het kind.
  • Coping mechanisme: bijvoorbeeld gevoelens verbergen.
 • Jonge puber (12-13 jaar)

  • Zet zich af tegen ouders. Kiest sneller partij.
  • Moeite met nieuwe relatie van ouders.
 • Oudere puber (14-17 jaar)

  • Gevoelens van schaamte, onzekerheid en boosheid.
  • Kan partij kiezen door schuld bij één ouder te leggen.
  • Coping mechanisme: scheiding rationeel beredeneren en gevoelens wegdrukken.

Net als voor ouders, is voor kinderen de scheiding een proces van rouw en verlies: zij verliezen het gezin zoals het was en hun oude, vertrouwde omgeving. Kinderen hebben echter nog niet altijd de woorden om hun gedachten en gevoelens over de scheiding te uiten. Met de juiste creatieve tools en spelmethodieken in een neutrale, kindvriendelijke setting, kan een kind zijn/haar eigen proces aangaan en de vrijheid ervaren om zijn/haar stem te uiten. In mijn praktijk bied ik deze laagdrempelige ondersteuning voor kinderen met gescheiden ouders en geef ik ouders inzicht in de behoeften en belevingswereld van het kind, om de onderlinge band te kunnen versterken.

De mogelijkheid voor kinderen om steun te zoeken als dat nodig is wordt gezien als één van de belangrijkste beschermende factoren in onderzoek naar kinderen en scheiding (Kinderen op de eerste plaats- JoAnne Pedro-Carroll): ‘Je kunt kinderen helpen een belangrijke vaardigheid voor het leven te ontwikkelen door ze aan te moedigen om hulp en steun te vragen wanneer ze die nodig hebben.’

In de volgende brieven is prachtig verwoord hoe het voor kinderen voelt om gescheiden ouders te hebben:

“Weet dat jouw gevoelens normaal zijn en dat je die altijd mag voelen en uiten.”

Brief voor kinderen met gescheiden ouders

Wanneer ouders en het kind gaandeweg de scheiding een plekje hebben kunnen geven en ouders elkaar kunnen insluiten (zie het boek ‘Opnieuw verbinden als gescheiden ouders’ van Kita Bronda), kan betekenis worden gegeven aan de scheiding. Betekenis geven wordt gezien als de laatste fase van de ‘rouwcirkel’. We kunnen betekenis toekennen aan grote veranderingen in het leven door er bewust aandacht aan te schenken. Bij het uitvoeren van een ritueel– zoals ook gebruikelijk is bij een huwelijk, verjaardag of overlijden- is er een speciaal moment waarop je dit vanuit rust kunt doen.

Willen jullie zo’n bijzonder moment van betekenisgeving creëren? Ik denk graag met jullie mee over het samenstellen van een eigen ritueel. Lees mijn blog ‘Scheidingsrituelen voor ouders en kinderen: betekenis geven aan een belangrijke verandering en opnieuw verbinden’ voor inspiratie of beluister de podcastaflevering Gezins- & scheidingsrituelen van ‘Kind & scheiding’.

Willen jullie als gescheiden ouders…

 • jullie kind een plek bieden waar hij/zij vrij zijn gedachten en gevoelens kan uiten, vragen kan stellen en uitleg krijgt?
 • inzicht krijgen in de behoeften en beleving van jullie kind?
 • opvoed- en communicatietips bij scheiding?
 • aandacht voor rouw en verlies in het scheidingsproces?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

“Kinderen met gescheiden ouders verdienen een neutrale plek met een steunfiguur, waar er naar hen wordt geluisterd, waar zij uitleg krijgen en waar iemand opkomt voor hun belangen.”

Iris Bakker

Praktijkruimte Keizersgracht

Instagram