Iris Kindbehartiging

  • Gaan jullie scheiden en hebben jullie vragen over het voorbereiden van de scheidingsmelding?
  • Heeft jullie kind behoefte aan een eigen plek waar hij/zij in spel en met creatieve methodieken zijn gevoelens en gedachten kan uiten?
  • Zouden jullie graag een advies-op-maat met opvoed- en communicatietips voor jullie scheidingssituatie ontvangen?
  • Zijn jullie er klaar voor om betekenis te geven aan de scheiding? Zoeken jullie ondersteuning bij het schrijven en vertellen van een gezamenlijk scheidingsverhaal voor jullie kind?
  • Zijn jullie op zoek naar iemand die het kind op kindvriendelijke wijze kan betrekken bij het ouderschapsplan?

Kindbehartiger

Jullie zijn welkom in mijn praktijk Iris Kindbehartiging. Vanuit mijn wens kinderen met gescheiden ouders zo laagdrempelig en preventief mogelijk te ondersteunen, ben ik mijn praktijk als Kindbehartiger gestart.

De Kindbehartiger is een unieke rol, waarin twee specialismen- het familierecht en de ontwikkelingspsychologie- samen komen. Vanuit deze rol bied ik het kind een plek waar hij/zij zijn gevoelens en gedachten kan uiten en kan ik het kind op kindvriendelijke wijze betrekken bij het ouderschapsplan. Nu en later. Zo kan het kind terecht bij één en dezelfde vertrouwde persoon.

“mijn hart kan groeien

breek het niet in twee delen

geef het de ruimte”

haiku van Iris

De scheidingsroute

Voor ouders en kinderen is een scheiding een proces van rouw en verlies. Kinderen verliezen het gezin zoals het was en hun oude, vertrouwde omgeving, maar hebben nog niet altijd de woorden om hun gedachten en gevoelens hier over te uiten. Kinderen kunnen het lastig vinden om met hun ouders over de scheiding te praten. Vanuit loyaliteit en liefde voor de ouders wil een kind niets liever dan dat het goed gaat met zijn/haar ouders. Het kind kan dan de eigen gevoelens verbergen om zijn/haar ouders te ontlasten.

In mijn praktijk bied ik kinderen creatieve tools en spelmethodieken om kleur te geven aan hun gevoelens en gedachten. Afhankelijk van de situatie en hulpvraag bied ik ondersteuning in de opeenvolgende fasen van afscheid nemen, rouwen en betekenis geven:

  1. Voorbereiding scheidingsmelding
  2. Kindbehartiger kindsessies & SCHIPaanpak voor ouders
  3. Ondersteuning bij het schrijven en vertellen van het scheidingsverhaal voor het kind
  4. Een gezamenlijk ritueel voor betekenisgeving creëren
  5. Het kind op kindvriendelijke wijze betrekken bij het ouderschapsplan

De mogelijkheid voor kinderen om steun te zoeken als dat nodig is wordt gezien als één van de belangrijkste beschermende factoren in onderzoek naar kinderen en scheiding:

“Je kunt kinderen helpen een belangrijke vaardigheid voor het leven te ontwikkelen door ze aan te moedigen om hulp en steun te vragen wanneer ze die nodig hebben.”

Kinderen op de eerste plaats- JoAnne Pedro-Carroll

Instagram