Iris Kindbehartiging

Kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het kind, helpt het kind om zijn wensen en behoeften in kaart te brengen, biedt een luisterend oor, legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij het kind leven. De Kindbehartiger maakt een vertaalslag naar ouders van wat hun kind nodig heeft en adviseert over de ontwikkeling van kinderen en hun belangen.

http://www.kindbehartiger.nl

Willen jullie als gescheiden ouders…

– jullie kind een plek bieden waar hij/zij vrij zijn gedachten en gevoelens kan uiten, vragen kan stellen en uitleg krijgt?

– inzicht krijgen in de behoeften en beleving van jullie kind?

– opvoed- en communicatietips bij scheiding?

– advies over hoe jullie een gezonde hechtingsband met jullie kind houden?

– aandacht voor rouw en verlies in het scheidingsproces?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

“Kinderen met gescheiden ouders verdienen een neutrale plek met een vertrouwenspersoon, waar er naar hen wordt geluisterd, waar zij uitleg krijgen en waar iemand opkomt voor hun belangen.”

Iris Bakker

Locatie Sarphatistraat

Podcast Kind & scheiding

Blogs & artikelen

Instagram