Het ouderschapsplan

Het kind betrekken bij het ouderschapsplan

In de wet staat dat het verzoekschrift tot echtscheiding vermeldt op welke wijze de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan (art. 815 lid 4 Rv). In hoeverre het kind betrokken kan worden bij het opstellen van het ouderschapsplan is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het is van belang dat een kind op kindvriendelijke wijze wordt betrokken, waarbij het kind niet verantwoordelijk wordt gemaakt voor grote beslissingen. Het kind kan wel meedenken en suggesties doen voor het rooster en een plek krijgen om zijn gedachten en gevoelens te uiten.

Er zijn verschillende onderdelen in het ouderschapsplan waar het kind over kan meedenken, waaronder het verblijf, de wisselingen, de vakanties, de verjaardagen, de vrije tijd van het kind (sport en vrienden) en de schoolkeuze.

Vanuit loyaliteit en liefde naar beide ouders, kan het voor kinderen lastig zijn om zich richting ouders uit te spreken over hun voorkeuren. De Kindbehartiger kan als neutrale derde het kind een plek bieden waar hij zijn gedachten en gevoelens kan delen aan de hand van spelmethodieken.