Kindbehartiger

Als Kindbehartiger bied ik ondersteuning aan kinderen met gescheiden ouders (vanaf 6 jaar). Door middel van creatieve werkvormen en spelmethodieken help ik kinderen om hun gedachten en gevoelens te uiten. Ik bied een luisterend oor, leg uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoord vragen die bij kinderen leven. Ik geef ouders inzicht in de belevingswereld van het kind, adviseer over de behoeften en wensen van het kind en geef opvoed- en communicatietips. 

Ik geloof in het belang van…

 • persoonlijke aandacht
 • de ruimte om te ontdekken wat er van binnen in jou leeft
 • een kindvriendelijke aanpak met spel en creativiteit in een ontspannen omgeving
 • laagdrempelige ondersteuning

… tijdens een moeilijke periode als de scheiding.

Werkwijze

 • Kennismakingsgesprek & intake:
  • Wie ben ik en wat kan ik voor jullie betekenen?
  • Werkdoelen afstemmen
 • De Kindbehartiger gaat spelenderwijs met het kind in gesprek aan de hand van o.a. het Werkboek Kindbehartiger, spelmethodieken (o.a. Het Mattenspel en gesprekskaarten), kinderboeken en creatieve werkvormen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leeftijd, ontwikkeling en behoefte van het kind.
 • Advies op maat voor ouders (opvoed- en communicatietips)
 • Aanvullende gesprekken met ouders over hun beleving, de ouder-kindrelatie, de relatie tussen ouders onderling en vraagstukken omtrent opvoeding en communicatie. Voor ouders is er een werkboek beschikbaar.

Tarief

Een Kindbehartigers-traject ziet er als volgt uit:

 • Kennismakingsgesprek & intake ouders

 • 4 kindsessies

 • Advies op maat
 • Adviesgesprek met ouders

Trajectprijs: 650,- euro.

Indien nodig kan het traject worden verlengd.

Het tarief bedraagt 85 euro per uur. In rekening worden gebracht:

 • contactmomenten met het kind en ouders
 • de uren van ondersteuning
 • het schrijven van het advies

In de regel worden de kosten op 50/50 basis door beide ouders voldaan. De betalingstermijn van de facturen bedraagt twee weken na de factuurdatum.

Toestemming ouders

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de ouders en/of het kind. Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van ouders
 • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de ouders
 • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind

Algemene voorwaarden begeleiding

Veelgestelde vragen

Instagram