Kindbehartiger kindsessies

Als Kindbehartiger bied ik kinderen met gescheiden ouders een plek waar zij met creatieve werkvormen en spelmethodieken hun gedachten en gevoelens kunnen uiten. Ik bied een luisterend oor, leg uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoord vragen die bij de kinderen leven. Ik geef ouders inzicht in de belevingswereld van het kind in een advies-op-maat met opvoed- en communicatietips. 

Ik geloof in het belang van…

 • persoonlijke aandacht
 • een kindvriendelijke aanpak met spel en creativiteit in een ontspannen omgeving
 • laagdrempelige ondersteuning

… tijdens een moeilijke periode als de scheiding.

Werkwijze

 • Kennismakingsgesprek & intake met ouders:
  • Wie ben ik en wat kan ik voor jullie betekenen?
  • Werkdoelen afstemmen
 • Kennismaking met kind(eren)
 • De kindsessies
  • De Kindbehartiger gaat spelenderwijs met het kind in gesprek aan de hand van o.a. het Werkboek Kindbehartiger, spelmethodieken (bijvoorbeeld Het Mattenspel en gesprekskaarten), kinderboeken en creatieve werkvormen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leeftijd, ontwikkeling en behoefte van het kind.
 • (Tussentijdse) terugkoppeling voor ouders
 • Advies-op-maat voor ouders
 • Aanvullend: gesprekken met ouders over de ouder-kindrelatie en vraagstukken omtrent opvoeding en communicatie. Voor ouders is er een werkboek met oefeningen beschikbaar.

Instagram