Voorwaarden ondersteuning

Casuïstiek

Kenmerken van casuïstiek die ik aanneem:

 • Voorspelbaar
 • Risico’s zijn in te schatten
 • Veilige omgeving

Contra-indicaties:

 • Complexe casuïstiek
 • Meerdere problemen spelen tegelijkertijd en daarbij is niet duidelijk welke hulp op gang gebracht moet worden
 • Crisis/spoed situatie
 • Onveilige omgeving
 • Veiligheidsrisico’s
 • Psychische problematiek

Toestemming ondersteuning

Voor de ondersteuning van minderjarigen is toestemming nodig van de ouders en/of het kind. Dit werkt als volgt:

 • Kind 0-12 jaar: toestemming nodig van ouders
 • Kind 12-16 jaar: toestemming nodig van het kind en de ouders
 • Kind 16-18 jaar: toestemming nodig van het kind

Algemene voorwaarden ondersteuning